Henki-Fennia

Henki-Fennia haki visiota siitä, minkälaisia tulevaisuuden palveluja asiakkaat odottavat ja tarvitsevat

CGI auttoi meitä tarpeiden kirkastamisessa ja heidän avullaan loimme selkeän konseptin sekä polun tulevien verkkopalvelujemme kehittämiselle.- Ari Koskinen, Johtaja, Henki-Fennia
Henki-Fennia

Asiakkaiden vaateet palvelulle ovat kasvaneet, joten Henki-Fennia haki visiota siitä, minkälaisia tulevaisuuden palveluja asiakkaat odottavat ja tarvitsevat. Henki-Fennia haki samalla kehittämisen mallia, miten uudet palvelut saadaan asiakkaiden käyttöön ketterästi ja nopeasti.

Ymmärrystä kerättiin Henki-Fennian liiketoiminnalta, IT:ltä sekä varainhoitajilta. Lisäksi tehtiin kilpailijakartoitus sekä haastateltiin asiakkaita. Myös olemassa olevien digipalveluiden suhteita ja olemassa olevaa arkkitehtuuria analysoitiin.

Taustaymmärryksen perusteella muodostettiin kuva tärkeimmistä kohderyhmistä sekä heille tärkeistä palveluelementeistä. Projektissa ideoitiin, priorisoitiin ja visualisoitiin keskeisimpiä palveluideoita iteratiivisesti. Palveluideoiden validointiin käytettiin kohderyhmään kuuluvia asiakkaita.

Projektin lopputuloksena oli kattava konsepti sijoittamisen digipalveluiden uudistamiseksi. Konseptissa on kuvattu kilpailukentän asettamat haasteet, keskeisimpien kohderyhmien tarpeet, palveluelementit sekä keskeisimmät palvelupolut. Lisäksi laadittiin ensimmäisen vaiheen MVP-ominaisuuksien lista, alustava roadmap, tavoitearkkitehtuuri, alustavat mittarit sekä toimenpidesuunnitelma palveluiden kehittämiselle.