Savon Voima

Parempaa digitaalista markkinointia asiakasymmärryksen kautta

Yleinen mielikuva perinteisistä IT-taloista on se, että ne kehittävät pelkästään pitkän elinkaaren omaavia toimialakohtaisia tietojärjestelmiä. Me lähdimme CGI:n kanssa toisenlaiseen toimintaan.Juha Keski-Karhu, Liiketoimintajohtaja, Savon Voima

Parempaa digitaalista markkinointia asiakasymmärryksen kautta

Savon Voima halusi kehittää digitaalista markkinointia uusien palveluiden ja liiketoimintakonseptien ympärillä. Otimme työn lähtökohdaksi asiakkaan kokemuksen, ja mallinsimme sen eri vaiheet, tunnistimme eri kosketuspisteiden prioriteetit sekä niihin liittyvät tarpeet ja kipupisteet.

Tuotetun ymmärryksen pohjalta kehitimme palveluideoita jotka visualisoitiin, valikoitiin ja jalostettiin osallistamalla kohderyhmää. Samalla tunnistettiin valitun palvelun kohdalta elementit jotka asiakkaat kokevat eniten arvoa tuottaviksi ja potentiaalisiksi erottautumistekijöiksi.

Tuloksena Savon Voima sai konkreettisia ja validoituja palveluelementtejä joiden avulla tavoittaa valittu kohderyhmä, ja ymmärryksen siitä miten nämä kytkeytyvät olemassa oleviin järjestelmiin ja työkaluihin.

Lisäksi Savon Voima omaksui uusia asiakaskokemuksen kehittämisen prosesseja ja menetelmiä joita voidaan käyttää seuraavien uusien tuotteiden kehittämisessä.