Stora Enso

Palvelumuotoilulla helpompaa ja monipuolisempaa metsäomaisuuden hallintaa

Oli aika uudistaa metsäomistajien palvelut, koska maailma ympärillämme on muuttunut. Tarvitsimme palvelukonseptin ja suunnitelman, kuinka kehittää tulevaisuuden palveluita. Valitsimme CGI:n kumppaniksemme, koska heillä oli osaavat tekijät ja vakuuttavat menetelmät. Lisäksi he toivat ideoita ja ajatuksia muilta toimialoilta mukaan palveluiden kehittämiseksi.- Olli-Pekka Ahonen, Kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä
Stora Enso eMetsä-palvelu

Stora Enso Metsällä oli jo entuudestaan käytössään eMetsä-palvelu, missä metsänomistajat voivat seurata puukauppojen edistymistä ja hoitaa metsäverotusasioita. Palvelua haluttiin uudistaa vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin ja samalla kehittää uusia palveluja, joista muodostuu yhtenäinen palvelukokonaisuus.

CGI toimi Stora Enson strategisena kumppanina auttaen visioimaan tulevaisuuden palvelun, jolla tähdätään parempaan asiakaskokemukseen ja pitkäaikaisempiin asiakkuuksiin. Projektin aikana CGI loi palveluvision, palvelukonseptin sekä tiekartan tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen. Lisäksi projektissa luotiin ensimmäisen vaiheen palveluprototyyppi toteutusta tukemaan. Palvelukehitykseen sidottiin projektin aikana mukaan sekä Stora Enson sisäisiä kohderyhmiä että metsänomistajia, jotta saatiin parempaa ymmärrystä tulevaisuuden tarpeista ja pystyttiin varmistamaan palvelukonseptien toimivuus. CGI jatkaa Stora Enson kumppanina myös palvelun toteutusvaiheessa.