Hyvän digitaalisen työntekijäkokemuksen arvo ja anatomia

Ulla-Maija Kurkela, Lead Designer

Vapaa-ajalla edellytämme digitaalisilta palveluilta toimivuutta ja miellyttävyyttä, huonosti toimivat hylkäämme armotta. Työpaikoilla on usein vastassa toisenlainen todellisuus. Heikko palvelukokemus turhauttaa ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Mikä neuvoksi?

Joka päivä jaamme digitaalisesti ilot ja surut, hoidamme asiat ja ostokset, tarkkailemme terveyttämme ja kuntoamme. Hyödylliset, sujuvat ja esteettiset palvelut ja palvelukokemukset ilahduttavat.

Työpaikalla koemme liian harvoin samaa laatua ja helppoutta. Tai sitten digitaalisia työvälineitä ei ole lainkaan - ainakaan siellä missä työ tehdään. Digitalisaation muutokset eivät ole seuranneet samassa tahdissa työntekijöiden sähköisiin palveluihin kuin kuluttajien palveluihin.

Mistä huono digitaalinen työntekijäkokemus johtuu?

Sekä sisäisten että ulkoisten palveluiden tuottaminen ja tiedon jakaminen on perinteisesti ollut organisaatiolähtöistä. Palvelut ja järjestelmät täyttävät organisaation vaatimukset jonkin toiminnon osalta, mutta muut vaikutukset tai tarpeet ovat jääneet usein huomiotta.

Nykyaikainen prosessi- ja ohjelmistosuunnittelu asettaa keskiöön palvelun käyttäjät, mutta vielä saamme elää arkea, jossa työntekijät kamppailevat raskaan byrokratian ja heikosti käytettävien järjestelmien kanssa. Työaikaa kuluu, rahaa palaa ja lähimuisti pätkii ylimääräisen kuormituksen myötä.

Miten henkilöstölle luodaan parempi työntekijäkokemus?

Hyvän palvelukokemuksen avainominaisuuksia ovat luotettavuus, joustavuus ja käyttäjäkeskeisyys. Näitä odotamme myös työyhteisöjen sisäisiltä palveluilta ja digitaalisilta työvälineiltä.

Lisäksi hyvin toimivat sisäiset palvelut ja järjestelmät saavat henkilöstön kokemaan olevansa arvostettu, olemaan yhteydessä ja yhteistyössä muiden kanssa sekä auttavat työskentelemään parhaalla mahdollisella tavalla – tehokkaasti ja tyytyväisinä, mielekkään päämäärän hyväksi osana suurempaa kokonaisuutta.

Hyvä digitaalinen työntekijäkokemus (employee experience) syntyy, kun

Kun toimintamallit ja digitaaliset välineet on suunniteltu hyvin, ne palvelevat sekä käyttäjiään että organisaation tavoitteita, työyhteisöä, asiakkaita ja viime kädessä myös omistajia.

Siksi palvelumuotoilijana yhdessä kollegoideni kanssa CGI:n Service Design Studiossa poistamme esteitä hyvän työntekijäkokemuksen tuottamiseksi.

Jos haluat kuulla lisää, miten voimme auttaa oman organisaatiosi digitaalisen työntekijäkokemuksen parantamisessa, ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

CGI Service Design Studio

← Takaisin etusivulle

Design thinking eliminoi palvelukehityksen sudenkuopat

- Ville Koistinen, Lead Designer

Mikä on designin ja palvelumuotoilun asema suomalaisissa organisaatioissa? Osallistu tutkimukseen!