Making of – näin syntyi kuurojen mobiilitulkkauspalvelu Chabla

Ville Koistinen, Lead Designer

Chabla on CGI:n yhdessä Signmark Productionsin kanssa luoma mobiilisovellus, joka yhdistää kuurot ja viittomakielen tulkit maailmanlaajuisesti. Chabla parantaa viittomakielen käyttäjien jokapäiväistä elämää mullistavalla tavalla.

Näin se yksinkertaisuudessaan toimii:

Nyt kerromme, miten kuljimme Chablan kanssa matkan ideasta valmiiksi palveluksi.

Kokemusprototypointi auttoi ymmärtämään, mitä olemme tekemässä

Miten luoda jotain täysin uutta?

Kun kehitetään täysin uusia palvelukokemuksia, täytyy kehittävän tiimin ymmärtää, millaista näiden palveluiden käyttäminen voisi olla. Ymmärryksen parantamiseen voidaan käyttää menetelmiä, joilla simuloidaan ja analysoidaan aitoa palvelutilannetta käyttäjien näkökulmasta.

Yksi tärkeistä alkuvaiheen menetelmistämme oli kokemusprototypointi (experience prototyping).

Ensimmäinen kokemusprototyyppi Chablasta rakennettin varhaisessa vaiheessa – ennen kuin riviäkään oli koodattu tai ensimmäistäkään skissiä käyttöliittymästä piirretty. Häkkäsimme nopeasti olemassa olevia videopalveluita niin, että saatiin aikaan Chablan käyttötilanne:

Näin eri osapuolet – kuurot, tulkit, kuulevat sekä kehitystiimi – pääsivät kokeilemaan, millaista valmiin palvelun käyttäminen voisi tosielämässä olla. Yhden iltapäivän sessiossa saimme kriittisen tärkeitä huomioita siitä, miten palvelun pitää toimia ja mitä sen tulee ainakin sisältää.

Kokemusprototyypit kasvattavat ymmärrystä siitä, miltä palvelun käyttäminen todella tuntuisi. Lisäksi käyttäjien asemaan heittäytyminen tuottaa uusia ideoita ja lisää empatiaa palvelun tuottamisen osapuolia kohtaan.

Palvelupolut kiintopisteinä

Palvelupolut muodostivat kiintopisteen ja yhteisen vision, jota kohti ponnisteltiin. CGI:n tiimi suunnitteli alustavat palvelupolut, mutta niitä kehitettiin eteenpäin yhteisesti sekä kuurojen että viittomakielen tulkkien kanssa. Palvelupolut antoivat kehyksen, johon keskustelut, ideat ja haasteet voitiin kiinnittää. Niiden avulla varmistimme, että tavoite säilyi kirkkaana ja kaikki osalliset puhuivat samasta asiasta. Se ei ole itsestään selvää, kun kyse on monimutkaisesta palvelusta, johon liittyy monta eri näkökulmaa ja osapuolta.

Palvelupolut visualisoitiin yksinkertaisesti ja kiinnitettiin war roomimme seinälle. Samalle seinälle tulivat myös suunnitellut näytöt – tilannekeskuksen läpi kävelemällä sai hyvän yleiskuvan siitä, miltä tulve palvelu tulisi näyttämään ja tuntumaan.

Killing our darlings

MVP:n (minimum viable product) määrittely on aina tuskallista. Se on sitä erityisesti palvelun suunnittelijalle: olet nähnyt kaikki mahdollisuudet, ja nyt niistä pitää valita se murto-osa, jotka ensimmäisiksi viedään asiakkaiden kokeiltaviksi.

Tuskaa helpottaa selkeä yhteinen ymmärrys tavoitteista sekä käyttäjien osallistaminen kehityksen eri vaiheissa. Elämä helpottuu selvittämällä, mikä käyttäjälle on tärkeintä sekä validoimalla tämä ratkaisu. Näiden pohjalta voidaan tehdä perusteltuja valintoja, joiden takana on helppo seistä.

Konseptista koodiksi

Koko matkan ajan tekniset osaajamme olivat mukana löytämässä ratkaisuja siihen, miten ideat voidaan toteuttaa sekä ottamassa kantaa siihen, mikä kaikki on mahdollista halutussa aikataulussa.

Chabla on pilvipalvelu, joka koostuu muista pilvipalveluista, mutta ratkaisee ongelmia uniikilla tavalla. Palvelu tuottaa käyttäjilleen täysin uudenlaista arvoa. Se on enemmän kuin osiensa summa. Hyödyntämällä olemassa olevia pilvipalveluita saatiin aikaiseksi asioita, joita vielä hetki sitten olisi ollut äärettömän vaikea toteuttaa. Chablan avulla kuuro saa esimerkiksi virtuaalinumeron, johon hän voi vastaanottaa tulkattuja puheluja kaikkialla maailmassa!

Chabla mullisti kuurojen kommunikaation, sillä ensimmäistä kertaa kuuleva voi soittaa kuurolle ja toisin päin. Chabla tuo käyttäjilleen valtavasti lisää vapautta, kun tulkki on vain puhelinsoiton päässä!

Palveluprosessi ennen ja jälkeen

Palveluprosessi ennen ja jälkeen

CGI Service Design Studio

← Takaisin etusivulle

Hyvän digitaalisen työntekijäkokemuksen arvo ja anatomia

- Ulla-Maija Kurkela, Lead Designer

CGI teki Signmarkin visiosta totta – Chabla-mobiilisovellus yhdistää kuurot ja viittomakielen tulkit